Oznámení

O nás

REMA Battery, s.r.o. je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009 Sb. (novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech).
 
Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí - zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů.

REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě pdfrozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15.12.2009.95.34 KB