Oznámení

PRO VEŘEJNOST

Co jsou to baterie?

Baterie nebo akumulátor je zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie a které se skládají z jednoho nebo více primárních článků neschopných opětovného nabití nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného nabití.

Symbol přeškrtnuté popelnice

vzor2Každá baterie nebo akumulátor by měla být označena symbolem „přeškrtnuté popelnice“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je pod symbolem přeškrtnuté popelnice navíc vyznačen symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Kam s vyřazenými bateriemi?

REMA Systém se snaží soustavně navyšovat počty svých sběrných míst, tak aby byla snadno dostupná pro všechny občany ČR. Na všech sběrných místech REMA Systému je navíc možné odevzdat také baterie, tonery, CD a DVD. Kompletní seznam sběrných míst najdete zde.Typy baterií
 
  • Přenosné baterie nebo akumulátory

Baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem.
Knoflíkový článek je malá okrouhlá přenosná baterie nebo akumulátor s průměrem větším než výškou, které se používají v zařízeních pro zvláštní účely (např. hodinky, zálohové zdroje)

  • Průmyslové baterie nebo akumulátory

Průmyslovou baterií nebo akumulátorem je jakákoliv baterie nebo akumulátor určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických vozidel.

  • Automobilové baterie

Baterie nebo akumulátor používané pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel a baterie nebo akumulátory používané ke stejným účelům v jiných výrobcích, pokud zároveň nejsou průmyslovou baterií nebo akumulátorem.Složení jednotlivých článků
 
  • Zinkochloridová baterie (zinková nádoba)

Kladná elektroda - uhlíková tyčinka s kovovou čepičkou
Záporná elektroda - zinková nádoba
Elektrolyt - roztok chloridu zinečnatého

  • Alkalická baterie (ocelová nádoba)

Kladná elektroda - směs burelu a uhlíku
Záporná elektroda - emulze zinkového prášku v tyloze a mosazná jehla
Elektrolyt - louh

  • Olověný akumulátor

Kladná elektroda - oxid olova
Záporná elektroda - olovo
Elektrolyt - kyselina sírová ve formě gelu

  • Niklkadmiový akumulátor (NiCd)

Kladná elektroda - nikl
Záporná elektroda - kadmium
Elektrolyt - draselný louh

  • Niklmetalhydridový akumulátor (NiMH)

Kladná elektroda - nikl
Záporná elektroda - hydrid směsi kovů
Elektrolyt - draselný louh

  • Lithium - ionový akumulátor (Li-Ion)

Kladná elektroda - směs kysličníků lithia s dalším kovem
Záporná elektroda - uhlík se směsí dalších chemikálií
Elektrolyt - směs esterů