Oznámení

Sběrná místa

Jak se stát místem zpětného odběru?
Zajistěte si pohodlné řešení svých povinností a podílejte se na dostupném systému sběru baterií a akumulátorů. Naším zájmem je zajistit, aby již žádné baterie a akumulátory nekončily v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byly ekologicky recyklovány. Pomozte nám s ochranou našeho životního prostředí.

V případě Vašeho zájmu s Vámi podepíšeme Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru nás kontaktujte.

Kdo se může stát místem zpětného odběru?
   • Prodejny
   • Obce
   • Firmy
   • Školy
   • Instituce a jiné                              Krabice

Jaké výhody Vám z podpisu takové smlouvy plynou? 
   • Služby svozu využíváte zdarma.
   • Zajistíme pro vás kartónové sběrné boxy (23cm*23cm*23cm).
   • Zajistíme svoz naplněných sběrných boxů do 24 hodin
   • Poskytneme Vám samolepku označující místo zpětného odběru
   • Budete moci naše služby bezplatně využívat i pro své zákazníky - firmy.
   • Uvedeme Vás na našich webových stránkách.
   • Budeme odkazovat koncové spotřebitele na vaše prodejny - přísun potencionálních zákazníků.
   • Nevyžadujeme po vás žádnou evidenci zpětně odebraných baterií a akumulátorů.