REMA Battery


Jsme kolektivní systém, který vznikl v roce 2009 pro splnění povinností výrobců a dovozců přenosných baterií a akumulátorů daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace přenosných baterií a akumulátorů. K této činnosti je společnost oprávněna na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

O nás

Co děláme

Druhy baterií

Informace pro konečné spotřebitele

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat vysloužilé baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starými bateriemi. Staré a nepotřebné baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití, nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symbolem níže, že příslušné baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označeny všechny nové baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 
 

Ke stažení

Kontaktní údaje

REMA Battery, s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

+420 720 054 371
info@remabattery.cz
IČ: 28985681, DIČ: CZ28985681
Identifikátor datové schránky: fg3f3em

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka – C 157925.

Pro společníky

Do sekce pro společníky společnosti REMA Battery přejďěte kliknutím na tlačítko níže.

Přihlášení